Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Johanna Källén Fox

”En mycket viktig seger”

Naturskyddsföreningen välkomnar det som står i fyrpartiöverenskommelsen om ett stopp för bottentrålning i skyddade områden.