Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Johanna Källén Fox

”En mycket viktig seger”

Naturskyddsföreningen välkomnar det som står i fyrpartiöverenskommelsen om ett stopp för bottentrålning i skyddade områden.