Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Johanna Grant

Fler borde bli ”mobilister”

Ett ändrat beteende, bort från bilberoendet, är nyckeln för att nå både klimatmål och utveckla mer levande och hållbara städer, det menar föreningen Gröna Bilister som nu kommer med en ny guide i frågan.