Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Johan Antti

”En verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen”

Länsstyrelsen i Norrbotten säger återigen nej till en gruva i Kallak.