Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Johan Antti

”En verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen”

Länsstyrelsen i Norrbotten säger återigen nej till en gruva i Kallak.