Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Johan Antti

”En verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen”

Länsstyrelsen i Norrbotten säger återigen nej till en gruva i Kallak.