Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Johan Antti

”En verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen”

Länsstyrelsen i Norrbotten säger återigen nej till en gruva i Kallak.