Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Jenny Westin

Svenskarna måste bli bättre på att sopsortera

Två tredjedelar av det som slängs i restavfallet hör inte hemma där, visar ny rapport.