Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Jennifer Hood

En av västkustens pärlor blir naturreservat

Delar av Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar skyddas nu för framtiden.