Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

IVL Svenska Miljö

Miljöpartiet vill ge Swedavia i uppdrag att verka för minskat flygande

Förra året reste totalt 41,9 miljoner passagerare till och från Swedavias tio flygplatser i landet, en ökning med sex procent jämfört med året innan.