Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

IT

Fler svenskar handlar begagnat

Att använda prylar länge och inte köpa nytt ger stora miljövinster.

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.