Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

International Energy Agency

1,8 procent av elen i världen kommer nu från solceller

Fortsatt snabb utbyggnad under 2016.

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen på samma nivå tre år i rad

Framför allt ett resultat av satsningar på förnybar energi, energieffektiviseringar och ett skifte från kol till gas.