Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Institutet för språk och folkminnen

Plogga – ett av årets nya ord

Allt fler har börjat plocka skräp samtidigt som de är ute och joggar.