Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Institutet för språk och folkminnen

Plogga – ett av årets nya ord

Allt fler har börjat plocka skräp samtidigt som de är ute och joggar.