Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Institutet för språk och folkminnen

Plogga – ett av årets nya ord

Allt fler har börjat plocka skräp samtidigt som de är ute och joggar.