Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Inrego

Fler svenskar handlar begagnat

Att använda prylar länge och inte köpa nytt ger stora miljövinster.

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.