Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Inrego

Fler svenskar handlar begagnat

Att använda prylar länge och inte köpa nytt ger stora miljövinster.

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.