Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Inrego

Fler svenskar handlar begagnat

Att använda prylar länge och inte köpa nytt ger stora miljövinster.

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.