Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ingela Hiltula

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.