Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

IATA

Flyget väntas släppa ut 897 miljoner ton koldioxid i år

Det handlar om en ökning med 4,4 procent globalt.