Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Hugo Malm

Odling möter entreprenörskap

Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser.