Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

havsnivåhöjningar

Doha – medan havet stiger

Nu anländer politikerna till klimattoppmötet i Doha, och förhandlingarna börjar på allvar. Förväntningarna är lägre än någonsin. Kyotoprotokollet är färdigt...