Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Havs- och vattenmyndigheten

Skyddet för ålgräsängar behöver stärkas

Havs- och vattenmyndigheten vill att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Sverige kan få fler områden där det blir förbjudet att fiska

Havs- och vattenmyndigheten föreslår stärkt skydd i marina skyddade områden i Kattegatt.

”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

DEBATT: Fiske är en av de mänskliga aktiviteter som har störst påverkan på känsliga arter och naturtyper, skriver Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Tumlarna i Östersjön ska räddas – Sverige på väg att få sitt största Natura 2000-område hittills

Regeringen får beröm av Världsnaturfonden WWF.

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.