Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Havs- och vattenmyndigheten

”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

DEBATT: Fiske är en av de mänskliga aktiviteter som har störst påverkan på känsliga arter och naturtyper, skriver Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Tumlarna i Östersjön ska räddas – Sverige på väg att få sitt största Natura 2000-område hittills

Regeringen får beröm av Världsnaturfonden WWF.

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.