Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Hans Joachim Schellnhuber

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.