Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Hans Adolfsson

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.