Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Hans Adolfsson

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.