Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Hans Adolfsson

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.