Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Hans Adolfsson

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.