Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Handelshögskolan

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.