Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Hållbar IT

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.