Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Hållbar IT

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.