Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Hållbar IT

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.