Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Hägenlammsmyran

Stort myrområde skyddas

Hägenlammsmyran i Ljusdals kommun blir naturreservat. Området har höga biologiska värden.