Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Guy Orpen

Ytterligare två universitet i Storbritannien divesterar från fossil energi

Besluten kom efter att studenterna drivit kampanj i frågan i tre år.