Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Guy Orpen

Ytterligare två universitet i Storbritannien divesterar från fossil energi

Besluten kom efter att studenterna drivit kampanj i frågan i tre år.