Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Guy Orpen

Ytterligare två universitet i Storbritannien divesterar från fossil energi

Besluten kom efter att studenterna drivit kampanj i frågan i tre år.