Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Guy Orpen

Ytterligare två universitet i Storbritannien divesterar från fossil energi

Besluten kom efter att studenterna drivit kampanj i frågan i tre år.