Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Gunnar Lind

”En seger för klimatarbetet i Sverige”

Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar med förslaget om en flygskatt i budgeten för nästa år.

Biobränslen kommer inte räcka för att minska flygets klimatpåverkan

I en ny uträkning, framtagen av representanter från KTH och Greenpeace, framgår att vi i Sverige också måste flyga mindre om klimatmålen ska kunna nås.

Flygbolagen bluffar igen

Gör stor sak av att åtta av tio remissinstanser är emot en flygskatt. Men det påståendet håller inte vid en närmare granskning, det kan Effekt nu visa.