Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Gunn Wærsted

Kolföretag inte längre välkomna till Nordea

Det blir inga nya kundrelationer med företag som har kol som sin primära energikälla.