Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Gunn Wærsted

Kolföretag inte längre välkomna till Nordea

Det blir inga nya kundrelationer med företag som har kol som sin primära energikälla.