Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Göteborgs universitet

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Nytt centrum för biologisk mångfald startas i Göteborg

Antalet arter minskar stadigt på jorden. Gemensamma krafter kommer behövas för att bryta denna utveckling.

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.