Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Gösta Brunnander

Driver regeringen på för en europeisk flygskatt?

Liberalerna lyfte detta förslag på sina landsdagar i november. Frågan är om det är en framkomlig väg.