Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Golfbanor

Över 100 golfbanor har stängts ned i Kina – tar för mycket naturresurser i anspråk

Landet har länge haft problem med att nya golfbanor har anlagts utan lov.