Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fredrik Kämpfe

Tuffare tider väntar för flyget

För att minska flygets klimatpåverkan planeras flera olika åtgärder att sättas in under de kommande åren.