Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fossil Free Stockholms Universitet

Stockholms universitet på väg att divestera

Beslut väntas i februari. Universitetets placeringsråd kommer då att rekommendera till universitetsstyrelsen att inte investera några pengar i företag som sysslar med utvinning av fossila bränslen.