Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fortum Värme

”Den enskilt största möjliga klimatåtgärden inom Stockholms stad”

Kolkraftvärmeverket i Värtahamnen stängs tidigare än tänkt.