Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Förnybar energi

Sverige bäst i EU på förnybar energi

Målet till år 2020 slogs för flera år sedan.

Trump vill att USA ska satsa på kol, olja och gas

Riktlinjerna för den amerikanska energipolitiken har presenterats i en ny plan.