Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

FN:s utvecklingsprogram

Achim Steiner ny administratör för FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Var länge den som ledde FN:s miljöprogram, UNEP.