Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

FN:s säkerhetsråd

Nytt kunskapscentrum väntas stärka Sveriges internationella röst om kopplingen mellan klimat och säkerhet

Regeringen stödjer etablerandet av Stockholm Climate Security Hub, som kommer att lanseras i slutet av månaden.