Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

FN:s säkerhetsråd

Nytt kunskapscentrum väntas stärka Sveriges internationella röst om kopplingen mellan klimat och säkerhet

Regeringen stödjer etablerandet av Stockholm Climate Security Hub, som kommer att lanseras i slutet av månaden.