Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Fjärrvärme

Malmö stad ska gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme

Beskrivs som ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut.