Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fiskefria områden

Vänsterpartiet vill ha fler fiskefria områden

Kritiserar att bottentrålning får förekomma i skyddade havsområden.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.