Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Fatih Birol

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen på samma nivå tre år i rad

Framför allt ett resultat av satsningar på förnybar energi, energieffektiviseringar och ett skifte från kol till gas.