Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Fatih Birol

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen på samma nivå tre år i rad

Framför allt ett resultat av satsningar på förnybar energi, energieffektiviseringar och ett skifte från kol till gas.