Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Eurostat

Sverige bäst i EU på förnybar energi

Målet till år 2020 slogs för flera år sedan.