Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

EU ETS

Naturvårdsverket anser att flygskatten behövs för att minska flygets klimatpåverkan

Kan dessutom inspirera andra länder att införa liknande klimatstyrmedel, menar myndigheten.