Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Erik Pettersson

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.