Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Erik Pettersson

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.