Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Erik Pettersson

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.