Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Erik Pettersson

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.