Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Erik Pettersson

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.