Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Elyckel

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.