Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ellen Bruno

Socialdemokraterna vill se ett förbud mot bottentrålning

Menar att fiskemetoden orsakar mycket stor skada på havsbotten och dessutom tömmer haven på fisk.