Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Elisabeth Lennartsson

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.