Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Elisabeth Lennartsson

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.