Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Elcykel

Stort intresse i hela landet för elcykelpremien

Kommer in omkring 3 000 nya ansökningar per vecka till Naturvårdsverket.

Växande intresse för elcyklar

Mer än var fjärde person funderar på att köpa en elcykel i år, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort.

”Bästa sättet få bilister att övergå till ett fossilfritt transportslag”

Paraplyorganisationen Svensk Cykling välkomnar regeringens satsning på en elcykelpremie.