Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Ekoweb

Rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel

Ekoandelen var uppe i 8,7 procent under 2016, upp från från 7,7 procent året innan.