Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Cykelstrategi

Regeringen utesluter inte mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumentminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att det är ett naturligt steg på sikt.