Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

CORSIA

”Förhandlingsmässigt är det orealistiskt att Sverige ska kunna genomdriva en förändring av Chicagokonventionen”

För att komma åt flygets utsläpp menar Moderaterna att Sverige borde ligga på mycket tuffare internationellt för att omförhandla Chicagokonventionen. Transportstyrelsen menar dock att förhandlingsläget är svårt.