Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Corinne Le Quéré

Efter tre år på samma nivå – nu ökar de globala utsläppen av koldioxid

Ökad användning av fossila bränslen gör att utsläppen väntas öka med två procent i år.