Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Corinne Le Quéré

Efter tre år på samma nivå – nu ökar de globala utsläppen av koldioxid

Ökad användning av fossila bränslen gör att utsläppen väntas öka med två procent i år.