Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Charlotte Holmbergh Jacobsson

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.