Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Charlotte Holmbergh Jacobsson

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.