Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Charlotte Holmbergh Jacobsson

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.