Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Charlotte Holmbergh Jacobsson

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.