Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Chalmers

Så försöker flygbranschen luras om utsläppen

SAS, BRA och Norwegian menar att en flygskatt leder till "minimala klimateffekter". Deras egna mål skulle däremot göra "skillnad för klimatet, på riktigt". Effekt har tittat närmare på om detta verkligen stämmer.

Resandet till och från svenska flygplatser ökar

Flygets klimatpåverkan är fortsatt stor och ökande.

Nytt centrum för biologisk mångfald startas i Göteborg

Antalet arter minskar stadigt på jorden. Gemensamma krafter kommer behövas för att bryta denna utveckling.

Unga arkitekter ställer om Alingsås

Alingsås torg. Kan kanske bli mer än parkering även när det inte är torghandel? Foto: Satish Jeswani.   I min...