Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Centrum för konsumtionsvetenskap

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.