Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Centrum för konsumtionsvetenskap

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.