Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Centrum för konsumtionsvetenskap

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.