Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Catarina Hedar

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.